Organising Committee

Dr. Ajit Saxena

Organising Chairman

Dr. Anant Kumar

Co Chairman

Dr. Sanjay Garg

Organising Secretary

Dr. Mayank Gupta

Convenor

Dr. Pawan Kesarwani

Convenor

Dr. Shailendra Goel

Honorary Treasurer

Dr. Ajay Agarwal

Dr. Aanchal Kotwal

Dr. Ashutosh Singh

Dr. Amit Devra

Dr. Anurag Kumar

Dr. Ashok Gupta

Dr. Arvind Tiwari

Dr. Deepak Jain

Dr. Dushyant Nadar

Dr. Kuldeep Aggarwal

Dr. Lok Prakash Chaudhary

Dr. Manoj Aggarwal

Dr. Manoj Jain

Dr. Nikhil

Dr. P.B. Singh

Dr. Paresh Jain

Dr. Piyush Varshney

Dr. Rahul Gupta

Dr. Shailesh Sahay

Dr. Sudhanshu Garg

Dr. Umar Faruqui

Dr. Upwan Chauhan

Dr. Vaibhav Saxena

Dr. Vijyant Govinda

Dr. Vimal Dassi

Dr. Vipin Tyagi

Dr. Vivek Garg